Automatický auditor (AA)

Použití notebooku v psychoterapii.

Automatický auditor

Automatický auditor je počítačový program pro HAP — Hlubinnou abreaktivní psychoterapii (patří pod regresní terapie, více např. zde – Andrej Dragomirecký, nebo zde – Dalimila Valdová), který využívá faktu, že prakticky celé sezení s klientem lze popsat algoritmem, který je tak jednoduchý, že jej lze napsat v jakémkoliv programovacím jazyku. Já jsem použil jazyk C a spolupráci s konvertorem audioformátů SOX (příkazy play a rec pro komunikaci s klientem).

Ačkoliv na té věci pracuji již od roku 2009, výsledky jsou zatím spíš bídné. I když v sezení zpravidla k nějaké úlevě (abreakci) dojde, stále to není takové, jak bych si představoval.

Budu o tom publikovat další příspěvky, podle toho, jak se výsledky budou dostavovat…

Auditor, regrese – vysvětlení

Pro laiky se dá regresní terapie popsat jako metoda, s jejíž pomocí se lze dostat do minulosti klienta, často velmi vzdálené (např. před jeho narození), a události, které mají omezující vliv na jeho současný život zpracovat. Zpracování znamená, že opakovaným procházením události v mysli a se zavřenýma očima — může být 3x ale třeba i 30x  — dojde k plnému uvědomění děje, emocí a tělesných pocitů (tzv. somatiků – zima, bolest, svědění…) a tato událost pak již nemá na klienta vliv.

Auditor je název pro terapeuta HAP (od latinského audio – naslouchat), který se nějak vžil a zdůrazňuje fakt, že hlavní rolí terapeuta je naslouchat (a sezení řídit). Naopak nežádoucí je, aby se snažil nějak vyloživ význam události a toho, co klient prožívá.

Nepoužíváme hypnózu, andělíčky, vonné tyčinky a další blbosti. Klient je pouze v lehce změněném stavu vědomí, zůstává mu svobodná vůle sezení kdykoliv přerušit, ačkoliv to není žádoucí. Může říct např. „chce se mi čůrat” a po dohodě si dojít. Nebude-li to 10x za sebou, sezení se tím nenaruší.

Leave A Response